QuoMarkets

Polityka prywatności

One of the main priorities of Quo Markets LLC is to protect the privacy and safeguard of the personal and financial information of our current and potential clients and website visitors. It is explained in following Security Policy statement how the Company collects, processes and protects the information. In Security Policy it is described how Quo Markets LLC preserves the confidentiality of personal data of the Clients and network users. By using the official web-site of the Company https://quomarkets.com (dalej Witryna) akceptujesz daną Politykę Bezpieczeństwa.

Uwaga: niniejsza polityka obejmuje wyłącznie witrynę Spółki i nie obejmuje witryn innych firm, osób lub organizacji, do których odnośniki znajdują się na stronie internetowej.

Informacje osobiste

At opening and use of the trading account you give the personal information of Company Quo Markets LLC, which can be used in the business purposes, as that: processing of inquiries, trading/noncommercial operations, informing on services, the shares of company, special offers which can interest you, and also for headline news, reports of information and offers to express the opinion concerning work of our Company, realization of direct work with Clients, the identification card. The personal information can contain:

  • Dane osobowe podane w oświadczeniu przy otwieraniu konta: nazwisko, imię, nazwisko, adres, data urodzenia, dane paszportowe, a także adres e-mail (e-mail), telefon. 
  • Informacje o rachunku handlowym otwartym w naszej firmie.

Company Quo Markets LLC do not disclose the personal information to the third parties.

Ochrona danych osobowych

Company Quo Markets LLC possesses SSL Comodo that allows providing the maximum safety of protection of the personal data transferred by you. 

Poufność i ujawnianie informacji

Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz, będą traktowane jako poufne i biznesowe partnerów, kontrahenci w tym zakresie, w zakresie wymaganym do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być przekazywane wyłącznie w granicach Spółki, jej oddziałów, w tym banków i wzajemnych kredytów relacje. Dane osobowe nie ujawnią Firmy żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem federalnych i stanowych organów regulacyjnych i organów ścigania w odpowiedzi na odpowiednie, prawnie wydane zapytania dotyczące udzielenia takich informacji, a także ma prawo do otwierania informacji o Kliencie oraz transakcje Klienta w odpowiedzi na orzeczenia sądu lub wezwanie do sądu apelacyjnego. System śledzenia witryny internetowej może również zbierać informacje o stronach, które odwiedziłeś, w jaki sposób znalazłeś naszą witrynę internetową, częstotliwość odwiedzania itp. Informacje, które otrzymujemy, są wykorzystywane do ulepszania informacji na naszej stronie oraz może posłużyć nam do komunikacji z Tobą w dowolny sposób i przekazywać Ci informacje, które naszym zdaniem będą dla Ciebie przydatne.

Jednakże, aby zapewnić pełną i obiektywną kontrolę nad zasadnością procedury obciążenia zwrotnego, Spółka zastrzega sobie prawo do przekazania dla siebie i agenta działającego w imieniu Spółki danych osobowych Klienta, który złożył wniosek o procedurę obciążenia zwrotnego, bankom, brokerom , instytucje finansowe i kredytowe oraz inne placówki w celu weryfikacji tego, jeśli Firma lub agent działający w imieniu Firmy uzna to za konieczne do zbadania bieżących i przeszłych transakcji oraz zapobiegania oszustwom.

Odmowa udziału

Jeśli nie chcesz już otrzymywać żadnych informacji reklamowych, możesz odmówić ich otrzymywania, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wiadomości reklamowej.

Ciastko

Cookie to mały plik tekstowy, który pozostaje na komputerze użytkownika w celu prowadzenia zapisów. Nasza firma używa plików cookie na naszej stronie. Ustalamy stały plik Cookie do prowadzenia statystyk; daje nam również możliwość śledzenia i wyznaczenia witryny oraz zainteresowań naszych użytkowników, a także poprawy jakości świadczenia naszych usług w witrynie.

Dostęp do danych osobowych

W przypadku zmiany danych osobowych należy powiadomić Spółkę, adresując w naszym dziale wsparcia klientów pocztą elektroniczną [email protected]

Zmiany w Polityce Prywatności

Occasionally, Quo Markets LLC may change or update this Privacy Statement at its discretion. In the event of significant changes of this Privacy Statement, the revised Privacy Statement will promptly be published on the Site. If you continue using the Site after placing of this announcement, it will automatically mean your consent with such changes

Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące Polityki bezpieczeństwa, możesz je wysłać na adres [email protected]

QUOlogo_RGB_S

Dziękujemy za wizytę
QuoMarkets.com

Potwierdzam, że jestem zainteresowany odwiedzeniem tej strony internetowej bez uprzedniego zapytania i nie otrzymałem żadnych niedozwolonych działań marketingu bezpośredniego w moim kraju zamieszkania.

Twoja odpowiedź nie jest zgodna z odwiedzeniem naszej strony internetowej.