QuoMarkets

Czy mogę zmienić walutę bazową mojego konta?

Nie, po utworzeniu konta nie możesz zmienić waluty bazowej. Możesz jednak ponownie utworzyć nowe konto handlowe z wybraną walutą bazową za pośrednictwem Obszaru członkowskiego.

QUOlogo_RGB_S

Dziękujemy za wizytę
QuoMarkets.com

Potwierdzam, że jestem zainteresowany odwiedzeniem tej strony internetowej bez uprzedniego zapytania i nie otrzymałem żadnych niedozwolonych działań marketingu bezpośredniego w moim kraju zamieszkania.

Twoja odpowiedź nie jest zgodna z odwiedzeniem naszej strony internetowej.