QuoMarkets

Mất bao lâu để tiền rút về tài khoản ngân hàng của tôi?

Chuyển khoản ngân hàng quốc tế phụ thuộc vào quốc gia nhận tiền và các ngân hàng trung gian liên quan. Có thể mất tới 5 ngày làm việc trong EU và tối đa 14 ngày đối với phần còn lại của thế giới.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.