QuoMarkets

Làm cách nào để thêm cố vấn chuyên gia?

  1. Chọn Tệp > Mở thư mục dữ liệu từ menu nền tảng.
  2. Điều hướng đến MQL5 > Chuyên gia và đặt cố vấn chuyên gia của bạn vào thư mục này.
  3. Khởi động lại nền tảng của bạn và bạn sẽ có thể thấy EA trong cửa sổ Điều hướng.
  4. Nhấp đúp vào EA của bạn hoặc kéo và thả nó để thêm nó vào biểu đồ ưa thích của bạn.
QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.