QuoMarkets

Làm thế nào để xác minh đầy đủ hồ sơ QuoMarkets của bạn?

Trong quá trình đăng ký tài khoản của mình, bạn được yêu cầu điền vào Hồ sơ kinh tế và nộp các tài liệu Bằng chứng Nhận dạng (POI) và Bằng chứng Cư trú (POR). Chúng tôi cần xác minh những chi tiết này để đảm bảo rằng bạn là chủ tài khoản chính chủ đang điều hành tài khoản và không phải là bên thứ ba để tuân thủ luật và quy định tài chính.

Dưới đây là bản tóm tắt các yêu cầu này:

Bằng chứng nhận dạng (POI)

 • Nó rõ ràng và dễ đọc
 • Bao gồm số ID, họ tên và ngày sinh
 • Tên đầy đủ khớp chính xác với tài liệu POR và chủ tài khoản QuoMarkets
 • Tất cả bốn góc đều có thể nhìn thấy
 • Mọi hình ảnh và chữ ký đều có thể nhìn thấy rõ ràng
 • Đây là một tài liệu hợp lệ do chính phủ ban hành
 • Ngày hết hạn không dưới một tháng kể từ khi xác minh

Tài liệu được chấp nhận:

 •      Hộ chiếu quốc tế
 •      Chứng minh nhân dân / tài liệu quốc gia
 •      Bằng lái xe
 •      Thẻ thường trú

Bằng chứng cư trú (POR)

 • Nó rõ ràng và dễ đọc.
 • Tên đầy đủ được trình bày phải khớp chính xác với POI và chủ tài khoản QuoMarkets
 • Nó là gần đây (phát hành trong vòng 6 tháng qua)
 • Nó chứa tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của bạn (Hộp thư bưu điện không được chấp nhận)
 • Tất cả bốn góc đều có thể nhìn thấy được.
 • Nó được phát hành bởi một nguồn hợp lệ, độc lập và đáng tin cậy
 • Bằng chứng Cư trú phải được xác minh đầy đủ là một yêu cầu đối với QuoMarkets để tuân thủ các luật và quy định về chống rửa tiền và hàng giả.

Tài liệu được chấp nhận:

 •      Hóa đơn điện nước (điện, nước, gas, Internet, điện thoại cố định)
 •      Bảng sao kê ngân hàng gần đây.
 •      Hóa đơn thuế địa phương
 •      Thư giới thiệu từ ngân hàng của bạn (nằm trong quốc gia cư trú của bạn)

Chúng tôi sẽ xem xét tài liệu của bạn và tài khoản của bạn sẽ được xác minh trong vòng 24 giờ. Bạn sẽ nhận được email thông báo từ chúng tôi và bạn có thể bắt đầu gửi tiền và giao dịch.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.