QuoMarkets

Tôi có thể chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của mình không?

Vâng, bạn có thể. Chuyển khoản nội bộ có thể được thực hiện nếu tài khoản giao dịch được mở dưới tên của bạn; và nếu chúng đã được xác minh và kích hoạt. Nếu tiền tệ cơ sở khác nhau, số tiền sẽ được chuyển đổi dựa trên tỷ giá hối đoái nội bộ. Chuyển nội bộ có thể được thực hiện thông qua khu vực thành viên và được xử lý ngay lập tức.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.