QuoMarkets

Điều gì xảy ra nếu số dư hiện tại của tôi là số âm và tôi có thể nạp tiền không?

Có, bạn có thể gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình với số dư âm. Tuy nhiên, bạn nên yêu cầu chúng tôi đặt lại số dư của bạn về 0 trước khi gửi tiền.

Chúng tôi cung cấp bảo vệ số dư âm, đảm bảo rằng bạn không bị mất nhiều tiền hơn số tiền có trong tài khoản của mình – ngay cả khi thị trường biến động nhanh chóng hoặc có những khoảng trống.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.