QuoMarkets

Mất bao lâu để nhận được tiền rút của tôi?

Your withdrawal request will be processed within 24 hours. However, the arrival of funds varies depending on your chosen withdrawal method. For E-Wallets, Crypto-Wallets, and local bank transfers, you will receive your funds on the same day. Bank wire transfers or withdrawals to credit/debit cards usually take 3-14 business days.

Here you can find helpful tutorials on how to withdraw using your preferred method:

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.