QuoMarkets

Làm cách nào để kiểm tra lịch sử giao dịch của tôi?

Bạn có thể truy cập lịch sử giao dịch của mình thông qua nền tảng giao dịch thông qua web, máy tính để bàn hoặc thiết bị đầu cuối di động. Nếu bạn sử dụng thiết bị đầu cuối máy tính để bàn MT5, bạn có thể truy cập lịch sử giao dịch của mình từ tab 'Lịch sử tài khoản'. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng di động MetaTrader, bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên thiết bị di động của mình bằng cách nhấn vào tab 'Lịch sử'.

Hãy đảm bảo rằng bộ lọc Lịch sử được thiết lập theo sở thích của bạn, bao gồm ngày, ký hiệu, âm lượng, v.v.

 

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.