QuoMarkets

Làm thế nào tôi có thể rút lợi nhuận của mình nếu số tiền rút vượt quá số tiền gửi ban đầu qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ?

Theo chính sách MIMO của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể xử lý tối đa số tiền gửi ban đầu vào thẻ của bạn. Lợi nhuận có thể được rút thông qua bất kỳ phương thức nào, chẳng hạn như trực tuyến hoặc ví tiền điện tử, chuyển khoản quốc tế hoặc chuyển khoản ngân hàng địa phương.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.