QuoMarkets

Làm cách nào để rút tiền nếu tôi sử dụng nhiều tùy chọn gửi tiền?

Dựa trên chính sách MIMO của chúng tôi, bạn luôn cần yêu cầu rút tối đa số tiền gửi trước bất kỳ phương thức rút tiền nào khác. Nếu một trong các phương thức gửi tiền là thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, thì khoản hoàn trả sẽ được xử lý qua kênh này cho đến số tiền gửi. Sau đó, bạn có thể yêu cầu rút tiền theo các khoản tiền gửi khác của mình.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.