QuoMarkets

Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của mình sang tài khoản giao dịch của khách hàng khác không?

Chuyển khoản của bên thứ ba bị cấm; bạn không thể chuyển tiền giữa các tài khoản của khách hàng khác nhau. Điều này đảm bảo không có tranh chấp trong quá trình rút tiền vì tiền chỉ có thể được rút thông qua phương thức gửi tiền ban đầu.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.