QuoMarkets

Tôi có thể gửi / rút tiền từ tài khoản của bạn bè / người thân của mình không?

Tiền gửi của bên thứ ba bị cấm; bạn chỉ có thể sử dụng các tùy chọn nạp tiền được đăng ký dưới tên riêng của mình để nạp tiền cho (các) tài khoản của mình. Điều này đảm bảo không có tranh chấp trong quá trình rút tiền vì tiền chỉ có thể được rút thông qua phương thức gửi tiền ban đầu.

Liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu:

  • EPS hoặc thẻ ngân hàng của bạn bị chặn.
  • Bạn không thể rút tiền vào tài khoản thanh toán mà bạn đã gửi tiền từ đó.
  • Bạn đang được yêu cầu xác minh quyền sở hữu tài khoản thanh toán của mình.
QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.