QuoMarkets

Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình bằng những loại tiền tệ nào?

Bạn có thể gửi tiền bằng bất kỳ loại tiền tệ nào và chúng sẽ tự động được chuyển đổi thành loại tiền tệ cơ bản trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng số tiền gửi cuối cùng có thể hơi khác do tỷ giá hối đoái phát sinh với mỗi phương thức giao dịch.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.