QuoMarkets

Tôi có thể rút tiền của mình bất cứ lúc nào không?

Có, bạn có thể, nhưng vui lòng đảm bảo rằng hồ sơ khu vực thành viên của bạn được cập nhật/xác minh. Bạn có thể đảm bảo tính hợp lệ của nó bằng cách đăng nhập vào khu vực thành viên của mình để kiểm tra xem KYC ban đầu đã được xác minh chưa. Nếu không, vui lòng thực hiện các bước xác minh cần thiết theo quy trình Mở tài khoản.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.