QuoMarkets

Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập Khu vực thành viên của mình?

Bạn có thể nhanh chóng khôi phục mật khẩu đăng nhập Khu vực Thành viên của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau: –

  1. Bước 1: Truy cập www.quomarkets.com và nhấp vào Đăng nhập.
  2. Bước 2: Chọn Tôi quên mật khẩu.
  3. Bước 3: Nhập địa chỉ email được sử dụng để đăng ký với QuoMarkets, đánh dấu vào Tôi không phải là người máy và nhấp vào Tiếp tục.
  4. Bước 4: Tùy thuộc vào loại bảo mật của bạn, bạn sẽ được gửi một mã xác minh để nhập vào bước tiếp theo này. Nhấp vào Xác nhận.
  5. Bước 5: Mật khẩu mới của bạn hiện đã được đặt; bạn chỉ cần sử dụng khi đăng nhập là xong

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với nhiều lần thử, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.