QuoMarkets

Tôi vẫn có thể rút tiền nếu tôi có các vị thế đang mở?

Yes, you can. The free margin shown in your trading account is a ‘floating’ amount (constantly changing) of funds that can be withdrawn at any given time. However, please be aware that withdrawing funds may reduce your free margin and could potentially affect open positions, possibly leading to a Stop Out.

Gain a better understanding of how to calculate margins, so you can plan withdrawals without impacting your Free Margin.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.