QuoMarkets

Tôi vẫn có thể rút tiền nếu tôi có các vị thế đang mở?

Vâng, bạn có thể. Tiền ký quỹ miễn phí được hiển thị trong tài khoản giao dịch của bạn là số tiền 'thả nổi' (thay đổi liên tục) có thể được rút vào bất kỳ thời điểm nào. Vui lòng lưu ý rằng có nguy cơ số tiền ký quỹ miễn phí của bạn giảm và ảnh hưởng đến các vị thế mở, điều này có thể gây ra Dừng giao dịch.

Chúng tôi đề nghị bạn hiểu thêm về cách tính ký quỹ để lên kế hoạch rút tiền sao cho không ảnh hưởng đến Số tiền ký quỹ miễn phí của bạn.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.