QuoMarkets

Làm thế nào để xác minh đầy đủ hồ sơ QuoMarkets của bạn?

Trong quá trình đăng ký tài khoản của bạn, bạn sẽ gửi một Tài liệu chứng minh danh tính (POI). Chúng tôi cần xác minh chi tiết này để đảm bảo rằng bạn là chủ tài khoản chính hãng đang điều hành tài khoản chứ không phải bên thứ ba. Điều này được thực hiện để tuân thủ luật pháp và quy định tài chính.
Yêu cầu đối với Bằng chứng nhận dạng(POI) tài liệu:

 • Nó rõ ràng và dễ đọc
 • Bao gồm số ID, họ tên và ngày sinh
 • Tên đầy đủ khớp chính xác với tài liệu POR và chủ tài khoản QuoMarkets
 • Tất cả bốn góc đều có thể nhìn thấy
 • Mọi hình ảnh và chữ ký đều có thể nhìn thấy rõ ràng
 • Đây là một tài liệu hợp lệ do chính phủ ban hành
 • Ngày hết hạn không dưới một tháng kể từ khi xác minh

 

Tài liệu được chấp nhận:

 • Hộ chiếu quốc tế
 • Chứng minh nhân dân / tài liệu quốc gia
 • Bằng lái xe
 • Thẻ thường trú 

Chúng tôi sẽ xem xét tài liệu của bạn và tài khoản của bạn sẽ được xác minh trong vòng 24 giờ. Bạn sẽ nhận được email thông báo từ chúng tôi, sau đó bạn có thể bắt đầu gửi tiền và giao dịch.

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.