QuoMarkets

Tôi có phải trả bất kỳ phí gửi / rút tiền nào không?

Chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí nào cho việc gửi hoặc rút tiền. Tuy nhiên, có thể có một số khoản phí phát sinh tùy thuộc vào phương thức giao dịch. Ví dụ: phí ngân hàng trung gian đối với chuyển khoản ngân hàng quốc tế, phí gas để cấp vốn bằng tiền điện tử, v.v. 

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.