โควมาร์เก็ตส์

วิธีซื้อ Cryptocurrency สำหรับผู้เริ่มต้น

Buying cryptocurrencies is a simple process. However, you need to have a wallet and access to an exchange or broker to make the exchange of fiat currency for digital currency. The steps to buying cryptocurrencies are as follows: 

 

Choose your platform 

You need an exchange platform to help you convert your fiat currencies into cryptocurrencies. Many exchange platforms differ on essential factors such as fees, available cryptos, security, customer support, reputation, and ease of use. You should choose an exchange that offers competitive fees, high security, and has the digital assets you want to buy. It is also essential to consider the payment methods supported by the exchange. 

 

Creating an account 

The next step is to create an account with your chosen one. The process of creating an account may vary from platform to platform. However, it is a simple process. You can even have multiple accounts if you want to diversify your crypto buying, as not all of them may have the same offer. 

 

You will often need to enter your email address, name, and password to log in. Some require additional identity verifications, such as know-your-customer (KYC). These verification requirements may also depend on the user’s trading volume and the regulations they are subject to. 

 

Depositing Money 

To proceed with the purchase of cryptocurrencies, one must have funds in their account. Users can deposit money into their accounts by linking to their bank account, authorizing a bank transfer, or paying with debit and credit cards. There are other payment methods, such as Neteller, and it is also possible to deposit cryptos if you already have them. 

 

Buy the cryptocurrency of your choice. 

Exchangers offer many cryptocurrencies for you to choose from. These can be well-known digital assets, such as bitcoin and Ethereum, or less famous assets, such as Theta Fuel. Once you have funds in your account, you can place your first purchase order. It all depends on the purchases listed and what you are looking for.  

 

Placing buy orders is usually very simple, just select the crypto pair of your choice, click “Buy,” choose the amount and validate. It is possible to buy at the market price, at a predefined price (limit order), or even use other more advanced orders like the OCO (one cancels the other). 

 

Trade  

Once you have cryptocurrencies in your account, you can start trading the assets. You can buy and sell the underlying cryptos to make a profit. By analyzing the market movements, you can buy a token at a low price and sell it when its price rises to make a profit. To trade successfully, you must develop strategies to ensure that your orders are profitable. Platforms provide many trading tools which help users maximize profits and minimize risk. Trading involves fees, so you need to know your activities’ costs. 

 

Store 

You should keep your private keys safe to protect your assets when using wallets. You can store your tokens on the platform directly, in a so-called “hot wallet” (online wallet), in a so-called cold wallet, or in hardware (offline wallet). Offline wallets and a bitcoin wallet are the most secure wallets available getting one is vital because they can’t be hacked. Leaving the funds in your exchange account is very risky. 

 

The future of cryptocurrencies 

In the future, cryptocurrencies will be increasingly accepted by individuals, institutions, industries, and governments. We’ve already seen El Salvador this year make Bitcoin the official currency of that country which opens the doors to mass adoption. Industry leaders are also working to improve the usability of these virtual currencies. Innovations in the decentralized finance (DeFi) sector have expanded the scope of using cryptocurrencies.  

 

Introducing other supporting technologies, such as cryptocurrency cards (Visa or Mastercard type), has simplified the process of spending cryptocurrencies for digital asset holders. People can stake their digital assets, earn interest, trade cryptocurrencies, and participate in ICOs. They can now use their assets to spend daily. 

 

One obstacle to the growth of cryptocurrencies has been government regulation. Most governments have been skeptical about integrating digital assets into their economies. As a result, some have passed laws hindering cryptocurrency-related activities.  

 

However, regions worldwide are now opening up to this new technology. Some areas have repealed laws that ban cryptocurrencies in their countries. Many countries like France have legalized the use of cryptocurrencies. Countries like Cuba have even taken the lead in creating their digital currency.  

 

The growing use case of crypto-currencies, the introduction of supporting technologies, and the increasing acceptance of virtual currencies by different governments all predict a brighter future for the cryptocurrency industry. We can only foresee a positive future for the entire cryptocurrency market. As they say in the lingo, we are very bullish on it. 

 

 

เนื้อหาข้างต้นจัดทำและชำระเงินโดย QuoMarkets และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรืออย่างมืออาชีพและไม่ควรสันนิษฐานว่าเป็นเช่นนี้ ก่อนที่จะดำเนินการตามข้อมูลดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของคุณ เราไม่รับรองบุคคลที่สามที่อ้างถึงในบทความ อย่าทึกทักเอาเองว่าหลักทรัพย์ ภาคส่วน หรือตลาดใดๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้เป็นหรือจะทำกำไรได้ แนวโน้มตลาดและเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจล้าสมัยเมื่อนำเสนอที่นี่ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และอาจมีโอกาสขาดทุนได้ ผลการปฏิบัติงานในอดีตหรือตามสมมติฐานมีการเผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น

แบ่งปัน
QUOlogo_RGB_S

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม
QuoMarkets.com

ฉันยืนยันว่าฉันสนใจที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการร้องขอล่วงหน้า และไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

คำตอบของคุณไม่สอดคล้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา