QuoMarkets

Chính sách bảo mật

One of the main priorities of Quo Markets LLC and TQGB LTD is to protect the privacy and safeguard of the personal and financial information of our current and potential clients and website visitors. It is explained in following Security Policy statement how the Company collects, processes and protects the information. In Security Policy it is described how Quo Markets LLC and TQGB LTD preserves the confidentiality of personal data of the Clients and network users. By using the official web-site of the Company https://quomarkets.com (sau đây gọi là Trang web), bạn chấp nhận Chính sách bảo mật đã cho.

Lưu ý: chính sách hiện tại chỉ mở rộng trên trang web của Công ty và không mở rộng trên các trang web của các công ty, cá nhân hoặc tổ chức khác mà trên đó có chứa trang web.

Thông tin cá nhân

At opening and use of the trading account you give the personal information of Company Quo Markets LLC and TQGB LTD, which can be used in the business purposes, as that: processing of inquiries, trading/noncommercial operations, informing on services, the shares of company, special offers which can interest you, and also for headline news, reports of information and offers to express the opinion concerning work of our Company, realization of direct work with Clients, the identification card. The personal information can contain:

  • Dữ liệu cá nhân được chỉ định trong tuyên bố khi mở tài khoản: họ, tên, tên viết tắt, địa chỉ, ngày sinh, dữ liệu hộ chiếu, cũng như địa chỉ e-mail (e-mail), điện thoại. 
  • Thông tin về tài khoản giao dịch được mở trong Công ty của chúng tôi.

Company Quo Markets LLC and TQGB LTDdo not disclose the personal information to the third parties.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Company Quo Markets LLC and TQGB LTD possesses SSL Comodo that allows providing the maximum safety of protection of the personal data transferred by you. 

Bảo mật và tiết lộ thông tin

Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được coi là thông tin bí mật và hoạt động kinh doanh của các đối tác, đối tác trong biện pháp đó theo những gì cần thiết cho giao dịch kinh doanh chỉ có thể được chuyển giao trong giới hạn của Công ty, các chi nhánh của Công ty, bao gồm, ngân hàng và tín dụng lẫn nhau quan hệ. Thông tin cá nhân sẽ không tiết lộ Công ty cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các cơ quan thực thi pháp luật và liên bang và tiểu bang để trả lời các câu hỏi tương ứng, được ban hành hợp pháp về việc cung cấp thông tin đó và cũng có quyền mở thông tin trên Khách hàng và các giao dịch của Khách hàng khi trả lời các quyết định tư pháp hoặc giấy triệu tập về phiên tòa sơ thẩm. Hệ thống theo dõi trang Internet cũng có thể thu thập thông tin về các trang bạn đã truy cập, cách bạn tìm thấy trang Internet của chúng tôi, tần suất bạn truy cập, v.v. Thông tin mà chúng tôi nhận được, được sử dụng để cải thiện thông tin trên trang web của chúng tôi và có thể được chúng tôi sử dụng để liên lạc với bạn theo bất kỳ cách thích hợp nào và cung cấp cho bạn thông tin mà theo ý kiến của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Tuy nhiên, để cung cấp quyền kiểm soát đầy đủ và khách quan đối với tính hợp lý của thủ tục bồi hoàn, Công ty có quyền tự mình và đại lý thay mặt Công ty cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng, người đã đăng ký thủ tục bồi hoàn, cho các ngân hàng, nhà môi giới , tổ chức tài chính và tín dụng và các cơ sở khác để xác minh, nếu Công ty hoặc đại lý thay mặt Công ty thấy cần thiết cho việc điều tra và ngăn chặn gian lận của các giao dịch hiện tại và quá khứ.

Từ chối tham gia

Trong trường hợp bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin quảng cáo nào nữa, bạn có thể từ chối việc tiếp nhận của họ theo hướng dẫn có trong mỗi tin nhắn quảng cáo.

Bánh quy

Cookie là một tệp văn bản nhỏ, vẫn còn trên máy tính của người dùng để tiến hành ghi lại. Công ty chúng tôi sử dụng Cookie trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi thiết lập Cookie liên tục để tiến hành thống kê; đồng thời, nó mang lại cơ hội cho chúng tôi theo dõi và chỉ định một trang web cũng như sở thích của người dùng và cải thiện trải nghiệm cung cấp dịch vụ của chúng tôi trên một trang web.

Truy cập thông tin cá nhân

Trong trường hợp thay đổi thông tin cá nhân, bạn nên thông báo cho Công ty, đã giải quyết trong dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bằng e-mail [email protected]

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Occasionally, Quo Markets LLC and TQGB LTD may change or update this Privacy Statement at its discretion. In the event of significant changes of this Privacy Statement, the revised Privacy Statement will promptly be published on the Site. If you continue using the Site after placing of this announcement, it will automatically mean your consent with such changes

Trong trường hợp bạn có câu hỏi liên quan đến Chính sách bảo mật, bạn có thể gửi chúng đến [email protected]

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.