QuoMarkets

Ghi chú:

  • Các điều kiện trên có thể khác nhau tùy thuộc vào công cụ cụ thể được chọn. Vui lòng tham khảo nền tảng giao dịch của bạn để biết dữ liệu trực tiếp.
  • Tất cả các hệ thống đều có thời gian khởi động lại mà không cần thực thi và giá tối đa 10 phút mỗi ngày lúc 21:00 GMT+0, nhưng vào Chủ nhật, thời gian khởi động lại là 20:00 GMT+0.
  • Máy chủ MT5 đã lên lịch bảo trì mà không cần thực thi và giá trong 0-1 phút mỗi ngày lúc 00:00 GMT+0      
  • Tỷ giá hoán đổi cho từng công cụ bạn có thể tìm thấy sau khi đăng nhập vào MT5 trong thông số kỹ thuật của từng công cụ. Hãy nhớ rằng tỷ lệ SWAP thỉnh thoảng được điều chỉnh theo Nhà cung cấp thanh khoản.
QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.