QuoMarkets

Tài khoản miễn phí Swap là gì?

Tài khoản miễn phí Swap là gì?

Tài khoản miễn phí Swap, còn được gọi là Tài khoản Hồi giáo, được thiết kế để phục vụ các nhà giao dịch tuân thủ các nguyên tắc Hồi giáo cấm kiếm tiền hoặc trả lãi. Loại tài khoản này cho phép bạn giao dịch mà không phải chịu bất kỳ khoản phí hoán đổi nào đối với các vị thế được giữ qua đêm, khiến tài khoản này tuân thủ luật Shariah.

Ai đủ điều kiện cho Tài khoản miễn phí Swap?

Tài khoản miễn phí qua đêm chỉ dành riêng cho các nhà giao dịch cư trú tại các quốc gia Hồi giáo và tuân thủ các nguyên tắc tài chính Hồi giáo. Bằng chứng chính thức về nơi cư trú và tuân thủ luật Shariah có thể được yêu cầu trong quá trình mở tài khoản.

Tài khoản miễn phí Swap khác với tài khoản tiêu chuẩn như thế nào?

Tài khoản miễn phí Swap cung cấp các điều kiện giao dịch giống như Tài khoản Standard, với điểm khác biệt chính là không có phí swap. Điều này có nghĩa là bạn có thể giữ các vị thế qua đêm mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến lãi suất. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng mức chênh lệch trên Tài khoản không phí qua đêm có thể cao hơn một chút để trang trải chi phí tiềm ẩn trong việc loại bỏ chênh lệch trong trường hợp nhà cung cấp thanh khoản (LP) không thể loại bỏ hoàn toàn chênh lệch.

Tại sao mức chênh lệch cao hơn một chút trên Tài khoản không phí qua đêm?

Mức chênh lệch trên Tài khoản không phí qua đêm có thể cao hơn một chút so với Tài khoản tiêu chuẩn để giải quyết các trường hợp LP không thể loại bỏ hoàn toàn mức chênh lệch. Điều này đảm bảo rằng nhà môi giới có thể trang trải chi phí cung cấp tùy chọn không có phí qua đêm đồng thời ngăn chặn việc lạm dụng tài khoản theo một số chiến lược giao dịch nhất định.

Tôi có thể sử dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào với Tài khoản không phí qua đêm không?

Có, bạn có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau với Tài khoản không phí qua đêm, giống như bạn làm với Tài khoản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mức chênh lệch cao hơn một chút được áp dụng để tránh lạm dụng tài khoản, vì vậy hãy đảm bảo chiến lược giao dịch của bạn phù hợp với mục đích đã định của tài khoản.

Làm cách nào để đăng ký Tài khoản miễn phí Swap?

Để đăng ký Tài khoản miễn phí Swap, bạn cần tuân theo quy trình mở tài khoản thông thường do nhà môi giới của bạn cung cấp. Trong quá trình đăng ký, bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng chính thức về nơi cư trú tại một quốc gia Hồi giáo và xác nhận việc bạn tuân thủ các nguyên tắc tài chính Hồi giáo.

Có bất kỳ khoản phí bổ sung nào liên quan đến Tài khoản miễn phí qua đêm không?

Trong hầu hết các trường hợp, không có phí bổ sung khi có Tài khoản miễn phí qua đêm. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, mức chênh lệch cao hơn một chút là sự điều chỉnh chính đối với các điều kiện giao dịch nhằm trang trải các chi phí tiềm ẩn liên quan đến việc loại bỏ chênh lệch của LP.

Tôi có thể chuyển đổi giữa Tài khoản miễn phí Swap và Tài khoản tiêu chuẩn không?

Có, một số nhà môi giới có thể cho phép bạn chuyển đổi giữa Tài khoản miễn phí qua đêm và Tài khoản tiêu chuẩn dựa trên sở thích giao dịch của bạn. Hãy nhớ kiểm tra với nhà môi giới của bạn về chính sách của họ liên quan đến việc chuyển đổi giữa các loại tài khoản.

Tài khoản miễn phí Swap có sẵn cho tất cả các công cụ giao dịch không?

Trong nhiều trường hợp, Tài khoản không phí qua đêm có sẵn cho nhiều loại công cụ giao dịch, bao gồm ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, v.v. 

QUOlogo_RGB_S

Cảm ơn bạn đã đến thăm
QuoMarkets.com

Tôi xác nhận rằng tôi quan tâm đến việc truy cập trang web này mà không có lời mời chào trước và không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào không được phép tại quốc gia cư trú của tôi.

Câu trả lời của bạn không phù hợp với việc truy cập trang web của chúng tôi.